Piedalies aizraujošās aktivitātēs!

ESI programma sastāv no 4 daļām: iedvesma, izglītība, inkubācija un ilgtspēja.

  • Iedvesma – dažādi iedvesmojoši pasākumi, tai skaitā semināri/diskusijas, audio pārraides, industrijas pasākumi
  • Izglītība – 1 – 3 mēnešu fokusēti apmācību kursi
  • Inkubācija – dalība biznesa inkubatorā
  • Ilgtspēja – konsultācijas ar industrijas ekspertiem

 

Iedvesma

Vebināri

Civittas pārstāvis Kristaps Budrēvics vebināra laikā stāstīs par savu pieredzi, piesaistot ilgtspējīgu finansējumu savam biznesam. Dalībnieki varēs uzzināt par finansējuma veidiem, cenām, piesaistes procesu, soļiem un riskiem.

Aktivitātes laiks: 07.04.22., plkst. 15:30, Zoom platforma

Vebināru vadīs Zero Waste Latvija valdes priekšsēdētāja Anna Doškina. Vebinārā varēsiet uzzināt kā atšķirt īstas eko inovācijas no viltus risinājumiem, tiks kliedēti vairāki populāri mīti saistībā ar biznesa izstrādāšanu ar ilgstpējīgumu un aprites ekonomiku.

Aktivitātes laiks: 11.05.22., plkst. 17:00, Zoom platforma

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija tiešsaites pasākumā kopā ar sociālo uzņēmēju “Kustības brīvība” (“Ogres varde”) stāstīs par sociālās uzņēmējdarbības būtību, statistiku Latvijā un piemēriem, gan Latvijā, gan pasaulē. Vebinārā arī pievienosies sociālā uzņēmuma “Kustības brīvības” pārstāve Aija Vule, kura pastāstīs par sava uzņēmuma pieredzi un iegūtajām atziņām.

Aktivitātes laiks: 27.04.22., plkst. 17:00, Zoom platforma

On July 28th at 16:00 Dr. Pablo Munoz Roman, professor of entrepreneurship in the Durham university, will host a webinar about on social & sustainable entrepreneurship. During the years he has done numerous research works in sustainability niche and have gained media coverage from the leading management journals.

 

On September 15th at 17:00 Olga Barreto Goncalves, CEO of Startin.LV, will host a webinar about Latvian Startup Ecosystem, where she will share information about ecosystem players, principles and how startups in general work in Latvia.
Olga is a Co-founder and Finance Director of a Philippine-based NGO FundLife International, a tireless startup crusader fighting for a better startup ecosystem in Latvia, and a former Chief Startup Instigator at the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA), where she lead StartupLatvia team for more than 3 years.
During the webinar Olga will cover the structure of Latvian startup ecosystem, its participants, functions, support mechanisms and anything around startup environment in Latvia. There will be plenty of time to also ask questions!
The ESI programme is jointly implemented by several representatives of education and industry – Stockholm School of Economics in Riga, Latvian Academy of Arts, Riga Graduate School of Law, Rēzekne Academy of Technology, consulting company Civitta Latvija and industry partners (Latvian Social Entrepreneurship Association, Zero Waste Latvia, Techhub, Institute of Solid State Physics, University of Latvia, Rezekne Business Association, Latvian Electrical and Electronics Industry Association).
To join the webinar, it is required to fill in the form: shorturl.at/CN039. Shortly before the webinar Zoom access link will be sent out.

Izglītība

Biznesa laboratorijas

Biznesa laboratorija ir 14 nedēļu (3 mēnešu) izglītības kurss, kas ir fokusēts uz pilnu produkta / pakalpojuma izstrādes cikla prasmju attīstīšanu studentiem. Laboratorijas sākumā studenti veido komandas un kopīgi virzīsies cauri izstrādātam attīstības ceļam, kas paredz lekcijas, darbnīcas, ekspertu prezentācijas. Kursa beigās komandas iesniedz gala ziņojumu un prezentē žūrijas priekšā, kas nosaka, vai komanda tiks virzīta uz programmas inkubatoru. Studiju kursa akadēmiskā atzīšana notiek kā kredītpunktu pārskaitīšana (šī studiju kursa kopējais apjoms ir 4 ECTS).

Laboratoriju vada Techhub dibinātājs Viesturs Sosārs.

Aktivitātes laiks un vieta: 14.02.22.-16.05.22., RTA (Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija), valoda: LV

 

Baltijas mēroga 6 nedēļu izglītības kurss sadarbībā ar SEB banka, kas ir fokusēts uz pilnu produkta / pakalpojuma izstrādes cikla prasmju attīstīšanu studentiem. Laboratorijas sākumā studenti veido komandas un kopīgi virzīsies cauri izstrādātam attīstības ceļam, kas paredz lekcijas, darbnīcas, ekspertu prezentācijas. Kursa beigās komandas iesniedz gala ziņojumu un prezentē žūrijas priekšā, kas nosaka, vai komanda tiks virzīta uz programmas inkubatoru.

Laboratoriju vada Techhub dibinātājs Viesturs Sosārs.

Aktivitātes laiks un vieta: 04.07.2022. – 14.08.2022., SEB & SSE (Stockholm School of Economics Riga), valoda: EN

Biznesa laboratorija ir 14 nedēļu (3 mēnešu) izglītības kurss, kas ir fokusēts uz pilnu produkta / pakalpojuma izstrādes cikla prasmju attīstīšanu studentiem. Laboratorijas sākumā studenti veido komandas un kopīgi virzīsies cauri izstrādātam attīstības ceļam, kas paredz lekcijas, darbnīcas, ekspertu prezentācijas. Kursa beigās komandas iesniedz gala ziņojumu un prezentē žūrijas priekšā, kas nosaka, vai komanda tiks virzīta uz programmas inkubatoru. Studiju kursa akadēmiskā atzīšana notiek kā kredītpunktu pārskaitīšana (šī studiju kursa kopējais apjoms ir 4 ECTS).

Laboratoriju vada Techhub dibinātājs Viesturs Sosārs.

Pieteikšanās notiek caur sekojošu anketu.

Aktivitātes laiks un vieta: 19.09.2022. – 15.12.2022, SSER (Stockholm School of Economics Riga), valoda: ENG

Izglītības kursi

Kurss ilgst 4 nedēļas. Kurss ir izveidots, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un sieviešu iesaistīšanos inovāciju radīšanā un tehnoloģiju attīstībā. Kursa laikā studenti veido komandas un attīsta biznesa idejas, kas risina globālus izaicinājumus vai  veicina sieviešu pārstāvību darba vietā. Veicot praktiskus vingrinājumus, izpēti, mājas uzdevumus un iegūstot vērtīgu atgriezenisko saiti, komandām būs jāsniedz prezentācija izvērtēšanai. Labākās komandas varēs turpināt darbību inkubatorā vai biznesa laboratorijā. Kursu vada SSE Riga lektori, Riga TechGirls lektores. Studiju kursa akadēmiskā atzīšanā notiek kā kredītpunktu pārskaitīšana (šī studiju kursa kopējais apjoms ir 2 ECTS).

Aktivitātes laiks un vieta: marts-aprīlis, 2023, Stockholm School of Economics in Riga, valoda: TBA

Kurss ilgst 4 nedēļas. Kursā studenti varēs paplašināt savas zināšanas un gūt vērtīgu ieskatu par sociālo uzņēmumu principiem, kā arī sociālo atbildību. Kursa sākumā studenti dalās komandās, un mērķis būs izvēlēties sociālo ideju vai izaicinājumu atlikušajam kursa laikam, kursa beigās labākās komandas turpina darbu inkubatorā. Kursu vadīs LSUA un SSE Riga lektori.
Studiju kursa akadēmiskā atzīšanā notiek kā kredītpunktu pārskaitīšana (šī studiju kursa kopējais apjoms ir 2 ECTS).

Aktivitātes laiks un vieta: 21.11-16.12, Stockholm School of Economics in Riga, Valoda: EN

 

Kursa laikā studentiem būs jāizveido komandas un jāattīsta biznesa ideja, kuras mērķis ir samazināt pašreizējās ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ietekmi uz vidi, uzlabot dabas noturību pret vides izmaiņām vai uzlabot efektīvu un atbildīgu dabas resursu izmantošanu. Caur lekcijām, praktiskajām nodarbībām, mājasdarbiem, citu veiksmīgu biznesa modeļu izpēti, un progresa prezentācijām, studentiem jāizstrādā inovatīva biznesa ideja šajā jomā. Komandas ar dzīvotspējīgiem produktu / pakalpojumu piedāvājumiem tiks uzaicinātas piedalīties programmas inkubācijas fāzē.

Kursu vadīs SSE Riga, RTA un LMA lektori.

Aktivitātes laiks un vieta: 27.08.-20.09, Stockholm School of Economics in Riga, valoda: TBA

Kursa laikā studenti veido komandas un attīsta biznesa ideju pamatojoties uz pašreizējām digitālo tehnoloģiju tendencēm. Caur lekcijām, praktiskajām nodarbībām, mājasdarbiem, citu veiksmīgu biznesa modeļu izpēti, un progresa prezentācijām, studentiem būs jāizstrādā inovatīva biznesa ideja šajā jomā. Grupas ar dzīvotspējīgiem produktu/ pakalpojumu piedāvājumiem tiks uzaicinātas piedalīties programmas inkubācijas fāzē.

Kursu vadīs SSE Riga un RTA lektori. Studiju kursa akadēmiskā atzīšanā notiek kā kredītpunktu pārskaitīšana (šī studiju kursa kopējais apjoms ir 1 ECTS).

Aktivitātes laiks un vieta: 05.10.-07.11., Stockholm School of Economics in Riga, valoda: EN

Inkubators

Inkubācijas programma norisināsies 3 mēnešus, attālinātā formātā, ar iespēju izmantot ofisa telpas Rīgā vai Rēzeknē. Programma ir atvērta  dažādām studentu komandām- gan komandām agrīnā attīstības stadijā, gan jau izveidotiem jaunuzņēmumiem (līdz 3 gadu veciem), kas meklē papildu impulsu, lai produktus pārbaudītu un ieviestu reālos tirgus apstākļos.

Piesakoties 3 mēnešu programmai studenti saņem:

  • Iespēju piedalīties lekcijās un individuālās mentorēšanas sesijās ar vietējiem un starptautiskiem uzņēmējiem un dažādu nozaru profesionāļiem;
  • Iespēju apgūt idejas komercializācijas procesus un labās prakses;
  • Iespēju pieteikties ikmēneša stipendijai.

Vairāk informācija par pieteikšanos inkubatoram meklē izvēlnes sadaļā “Inkubators”. 

Ilgtspēja

“Ilgtspējības” daļas mērķis (sadarbībā ar Civitta) ir sniegt papildu pieprasīto atbalstu projektiem, kas noslēdz inkubāciju, līdz viņiem izdosies vai nu nodrošināt turpmāku finansējumu, vai iekļūt citā inkubācijas vai akselerācijas programmā, vai arī nostiprināties tirgū.

lvLatvian